AutoViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash here.

Kostelní Vydří

Klášter je srdcem celé koncepce. Z něj vyrůstá pomyslný strom života, který svými větvemi /cestami/ zasahuje daleko do krajiny a přivádí poutníky. Na opačné straně kořeny stromu zvolna mizí v krajině – propojují se se svým okolím. Kořeny nesou tvarosloví záře, která jemně sálá do okolí. Součástí je řešení komunikací, pramenu s pitnou vodou, systému slunečních teras, alejí, sadu.

Více viz. film: FILM K VÝSTAVĚ


© Ateliér M&P ARCHITEKTI / 2009 Design: Jitka Calabová / Web: xy Web Map