AutoViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash here.

Park nad soutokem

Předprostor před hradbami a menší parková plocha nad soutokem řek Oslavy a Balinky ve Velkém Meziříčí.

Koncept klade důraz na maximální užitnost, maximální bezpečnost, řešení logických pěších tahů v návaznosti na dopravní řešení. Návrh si klade za cíl navrátit prostranství odpovídající kvalitu vůči navazujícím historickým hodnotám místa. Připomíná a v nové formě znovu vytváří již zaniklé Náměstí Sv. Šebestiána, zároveň dává tvář parčíku nad soutokem řek Balinky a Oslavy. Místo považujeme za jednu ze stěžejních částí města nejen díky jeho návaznosti na historické centrum, ale také díky prvku - soutoku řek - jež je tak silným motivem, že dal jméno celému městu.


© Ateliér M&P ARCHITEKTI / 2009 Design: Jitka Calabová / Web: xy Web Map