AutoViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash here.

Klášterní terasa

Koncept je založen na formálním členěním parteru navazujícím na budovu kláštera. V zadní části je meditační prostor s podloubím. Střed parteru je členěn křížovou dispozicí vycházející z objektu současného kruhového bazénu a navazující na chodníky vymezující centrální parter. Vertikála je podpořena výsadbou skupin stromů v rozích dispozice přecházející i do meditační zóny.


© Ateliér M&P ARCHITEKTI / 2009 Design: Jitka Calabová / Web: xy Web Map