AutoViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash here.

Zámecký park v Bučovicích

Studie vychází z rozboru historických materiálů a měla by být pouze vodítkem pro další možný postup projektové přípravy obnovy tohoto historicky významného objektu. Budoucí úprava by měla zajistit nejen hodnověrnost a sounáležitost s tvaroslovím stavby, ale také důstojně naplnit požadavky na tento prostor s ohledem na využití v 21.století.


© Ateliér M&P ARCHITEKTI / 2009 Design: Jitka Calabová / Web: xy Web Map