AutoViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash here.

Kostelní Vydří

Rekonstrukce hřbitova v Kostelním Vydří

Budoucí řešení hřbitova je zákonitě ovlivněno posvátností místa, cílem je klidný pobyt a rozjímání v zahradě posledního bytí. Základem je symbolika stromu (stromu života, života po smrti), strom je ztvárněn systémem úzkých pásků (větve stromu) z kamenné dlažby v trávníku. Větve nekončí u obvodové zdi, ale pokračují prostřednictvím popínavých rostlin dále přes zeď do lesa.


© Ateliér M&P ARCHITEKTI / 2009 Design: Jitka Calabová / Web: xy Web Map