AutoViewer requires JavaScript and the Flash Player. Get Flash here.

Lesní správa v Třebíči

Jedná se o kultivaci prostoru u přístavby Lesní správy. Přístavba byla ze značné části „zasypána“, bylo tedy nutné vytvořit nové terény, opěrné zdi, schodiště, komunikační propojení, zároveň zapracovat požadavek na minimální následnou údržbu prostoru.


© Ateliér M&P ARCHITEKTI / 2009 Design: Jitka Calabová / Web: xy Web Map